YrkesMassörernas

förbund

Arbetar aktivt för att optimera alla våra terapeuters arbetsmiljö och regelverk

Yrkesmassörernas Förbund

Om massage

Massage är en strukturerad beröring i ett bestämt syfte. Massör är en professionellt välutbildad yrkesutövare som uppfyller ett antal uppställda krav på utbildning och seriositet i yrkesrollen.

 

Förbundet

Genom YrkesMassörerna kan massörer och massageterapeuter tillvarata sina specifika intressen. Vi underlättar även för företag, organisationer och privatpersoner som är i behov av massörer och massageterapeuter att hitta kompetenta och certifierade yrkesutövare. 

Hitta massör

Här kan Du hitta Din yrkesmassör på namn, geografisk ort, eller olika filtrerade sökningar!

 

 

Vårt förbund

Här driver vi tillsammans med dig och dina kollegor de frågor som är viktiga för yrkesverksamma terapeuter i massagebranschen, till exempel:

 Sänkt moms

Ökad synbarhet

Information om kvalité

Försäkringsfrågor

Statistik

Några siffror

Behandlingar på ett år

Medlemmar i förbundet

Medlemmars intressen

Vi verkar för att driva igenom...

 

...att alla yrkesmassörer ska vara välutbildade och certifierade innan man kan kalla sig riktig massör.
...samarbete med skolor och organisationer, för att driva våra frågor.
...att erbjuda branschens bästa försäkring, till ett bra pris.

Förbundet är medlem i Svensk Massage

 

▹ Samarbeten med andra vårdgivarorganisationer
▹ Kontakter med politiker och myndigheter
▹ Forskning
▹ Evenemang
▹ Utveckling av yrkesrelevant utrustning

För att hålla nere kostnaderna för medlemskapet har vi valt att vara digitala vilket bland annat innebär att vi inte har ett eget, fast kansli och att våra möten äger rum på internet, så att alla kan delta oavsett bostadsort.

Den 9:e april 2024 ägde föreningens årsmöte rum.

Som medlem i YMF är du också medlem i Hantverkarna och kan ansluta dig till ett lokalt hantverksgille för stöd i företagandefrågor och för ökad synbarhet. Du kan välja att vara synbar via Hantverkarnas Riksorganisations hemsida och ta del av deras medlemsförmåner.
I förbundsmedlemskapet ingår försäkringar för din verksamhet. Du kan också välja att teckna tilläggsförsäkringar för annat som annan behandlingsteknik och privata försäkringar.
När du vill och kan är du välkommen att arbeta med oss i en pågående arbetsgrupp eller att föreslå en ny. Är du intresserad av styrelsearbete anmäler du det till valberedningen så kontaktar de dig.

 

Vi hoppas att du väljer oss och därmed stöttar vårt arbete för vår gemensamma bransch.