Förbundet

Om oss

Yrkesmassörernas Förbund
-Med och för yrkesmassörer

"YrkesMassörernas vision och mission är att vara en banbrytande kraft inom massageterapi, där vi underlättar och förenklar för medlemmar samt inspirerar till en hållbar tillväxt och framgång."

Massöryrket är ett hantverk. Precis som alla hantverkare har även massörer olika inriktningar och kompetens. Vi är förbundet för kvalitetssäkrade yrkesmassörer.

Vi samlar de av branschrådet Svensk Massage* certifierade, kvalitetssäkrade Massageterapeuter och Medicinska Massageterapeuter under ett och samma tak. Tillsammans brinner vi för massage som behandlingsform, stärker gemensamt vår yrkeskompetens och bidrar med vår yrkesskicklighet, genom högt ställda krav och etiska riktlinjer, till att professionalisera massagebranschen och stärka folkhälsan i Sverige.

Med en enig och stark röst driver vi frågor såsom:

  • Att yrkesmassage är en professionell och kvalitetssäkrad friskvårdsbehandling. Vi behandlar friska människor med krämpor. Dessa människor ska inte belasta vården. Våra behandlingar skall därför inte beläggas med 25% moms.
  • Att Yrkesmassören skall ingå som en naturlig del av den förebyggande vårdkedjan för en fungerande rörelseapparat. Vi kan muskler och utgör ett värdeskapande komplement till dagens legitimerade professioner, som arbetar med muskuloskeletala störningar.
  • Att Yrkesmassör skall vara en skyddad yrkestitel baserat på kvalitetssäkrad yrkeskompetens. Idag kan vem som helst titulera sig massör, oavsett om personens kunskaper baseras på en helgkurs, en termin, flera år, självstudier eller i värsta fall rent hittepå. Denna otydlighet menar vi är osäkert och kan vara skadligt för den som behöver professionell hjälp.

Yrkesmassörernas förbund stärker massörernas självklara roll i samhället.

Förbundet bildades av en grupp massörer och massageterapeuter kl 11.11 den 11/11 2011 i syftet att tillvarata de av Branschrådet Svensk Massage* certifierade yrkesmassörer och massageterapeuter verksamma i Sverige.

 

*Branschrådet Svensk Massage (BSM) bildade 1998 och är en av Sveriges största hälso- och friskvårdsorganisationer. Det är ett certifierings- och samverkansorgan för massörer och medicinska massageterapeuter som samlar skolor, företag, organisationer och förbund i gemensamma frågor för att värna massörernas yrkesskicklighet, branschens seriositet och kvalitet.