Förbundet

INTEGRITET

Personuppgiftspolicy

Yrkesmassörernas Förbund, genom styrelsen, samlar in, sparar och använder personuppgifter som rör medlemmar i samband med medlemskap i förbundet i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Vår personuppgiftshantering kan bland annat omfatta, men är inte begränsad till; information om medlemmens namn, adress, e-mailadress, personnummer, försäkringsnummer, bankkontonummer, kontaktuppgifter till medlemmens arbetsplats och arbetsgivare, yrkesklassificering, foto samt information om kundnamn.

Syftet med Yrkesmassörernas Förbunds behandling av personuppgifter är att kunna uppfylla sitt åtagande som yrkesförbund, såsom att kunna kommunicera erbjudanden och information, återvinna personuppgifter vid en eventuell förlust, administrera och underhålla medlemsregister, fullfölja redovisningskrav, bedöma krav och lämplighet för gesäll- och mästarbrev, betala ut och granska arvode, erbjuda och administrera förmåner såsom webshop, ansvarsförsäkring, utveckla och utbilda medlemmar och eventuella andra förmåner samt att i övrigt följa regelverk och lagstiftning.

Genom medlemskap i förbundet föreligger en skyldighet att tillhanda personuppgifter som är ett lagstadgat krav eller krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal för att fullfölja förbundets uppdrag.

För att fullfölja sitt åtagande delar Yrkesmassörernas Förbund personuppgifter med anslutna leverantörer av redovisningsservice, programvara för nyhetsbrev, försäkring samt webshophantering. Dessa leverantörer uppfyller EU´s standardavtalsklausuler. Nyhetsbrevet administreras av Mailchimp, lokaliserat i USA. Här kan du läsa deras skyddsåtgärder.

Personuppgift

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer.

 

Personuppgiftsansvarig

Yrkesmassörernas Förbund, Nils Löpares väg 28, 148 71 Sorunda.
Förbundets styrelse ansvarar för personuppgiftsbehandlingen.

 

Som medlem, eller före detta medlem, har du rätt att:

  • Begära information om de personuppgifter vi har om dig.
  • Begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga
  • Begära komplettering av ofullständiga personuppgifter
  • Begära att dina personuppgifter, som ej längre fullföljer sitt legala syfte, raderas
  • Begära att samtycke, till hantering av personuppgifter utöver juridiska krav, återkallas om sådant har givits
  • Framföra klagomål på vår hantering av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

 

Kontakt: ordforande@yrkesmassorerna.se

 

Cookies

En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator vid uppkoppling mot en webbplats. På Yrkesmassörernas Förbunds hemsida, www.yrkesmassorerna.se används cookies för att ge dess besökare tillgång till olika funktioner och tjänster samt för att kunna analysera användarens beteende på webbplatsen i syftet att förbättra hemsidan avseende innehåll och service. Om du vill stänga av cookies kan detta göras i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om du stänger av cookies kan dock vissa funktioner sluta fungera. Läs mer om hur vi använder cookies i vår Cookiepolicy

 

Uppdateringar

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid publicerad här på hemsidan.

 

Senast reviderad: 2023-10-13