För våra medlemmar

Försäkringar

Försäkringar för yrkesverksamma- respektive elevmedlemmar

Hos oss finns tre typer av medlemmar – Yrkesverksamma medlemmar, elevmedlemmar och stödmedlemmar. Medlemskapet löper ett år i taget.

Yrkesverksamma medlemmar - försäkring

En yrkesverksam medlem arbetar som yrkesmassör och har avslutat sina massage- eller massageterapeutstudier.
De har blivit certifierade av Branschrådet Svensk Massage, och/eller Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi.
Som terapeut är det viktigt att du har rätt försäkringslösning både för dig själv och för dina klienter. Genom vårt samarbete med försäkringsbolaget Säkra kan du teckna väldigt förmånliga försäkringar för din verksamhet.
I den obligatoriska försäkringen som följer ditt medlemskap ingår ansvars- och behandlingsskadeförsäkring samt egendomsförsäkring för din egendom och dina maskiner.

 

Priser

Tillägg klass 1, 432kr
Invärtesmedicinska tillstånd där tabletter och vätskor tas invärtes samt psykiska och mentala tillstånd. Exempel på discipliner som ingår är näringsterapi, homeopati och olika former av samtalsterapi. Fotvård ingår också i denna kategori.
Tillägg klass 2, 432kr
Akupunktur, dry needling.
Tillägg klass 3, 1081kr
Hudvårdsbehandling samt behandlingar där laser förekommer. Vid behandlingar med laser kan en högre tilläggspremie tillämpas beroende på vilken typ av laser man använder. Medicinsk lågeffektlaserbehandling LLLT ingår i företagsförsäkringen när du är BML certifierad.

 

För fullständig information om försäkringen för yrkesverksamma klicka på knappen nedan.

Elevmedlemmar - försäkring

En Elevmedlem är en student på en massör- eller massageterapeututbildning. Medlemskapet omfattar ansvarsförsäkring, behandlingsskadeförsäkring och vårt nyhetsbrev. Försäkringen gäller, från och med anmälningsdatum.
Elevmedlemskapet gäller under utbildningstiden och är gratis upp till ett års studier.
Andra året kostar det 400kr inklusive försäkring.
Så snart du blir yrkesverksam medlem kan du även bli sökbar på vår hemsida!

Tilläggsförsäkring

Givetvis kan du teckna tilläggsförsäkringar till förmånligt pris för behandlingsmetoder som inte täcks av grundförsäkringen, som till exempel sjukavbrottsförsäkring. I så fall är Säkra bara ett telefonsamtal bort.
Försäkringsgivare är Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag genom vår försäkringsmäklare Säkra.
Har du frågor angående försäkringen kan du kontakta Säkra direkt här.
Skulle du av någon anledning avbryta din utbildning ber vi dig att meddela Säkra direkt.

 

För fullständig information om studentförsäkringen, klicka på knappen nedan!

Avsluta ditt medlemskap

Kontakta oss via mail eller telefon och avsluta ditt medlemskap.
Kontakta Säkra via telefon 0470-704050 eller via mail: vaxjo@sakra.se
 
Ingen återbetalning sker av försäkringsavgiften, försäkringen löper per helår.