Beskrivning och historik

MASSAGE

Massage kan beskrivas på flera olika sätt;

Allt från närmast intuitiv beröring till tekniker inhämtade under lång utbildning. Det betyder dock inte att var och en som berör någon annan ger massage eller att var och en som ger massage är massör.

Massörerna använder följande beskrivningar

Massage är en strukturerad beröring i ett bestämt syfte.
Massör är en professionellt välutbildad yrkesutövare som uppfyller ett antal uppställda krav på utbildning och seriositet i yrkesrollen.

Massörerna ger massage följande definitioner

Massage är en manuell teknik för att, genom en kombination av tryck och töjning, bearbeta i huvudsak hud och muskelvävnad genom Svensk Klassisk Massage.

En massörs verksamhetsområde omfattar

att arbeta med massage och muskeltöjningar i friskvårdande och förebyggande syfte.
att utreda och behandla enklare dysfunktioner och smärttillstånd i rörelse-och stödjeorganen samt att ge behandlingar i allmänt avslappningssyfte, enligt den Svenska Klassiska Massagens principer.
muskeltöjning är en teknik för att direkt påverka musklers spänning, elasticitet och rörelseförmåga och därmed indirekt även leders rörlighet.

 

En massör arbetar uteslutande med kroppens mjukdelsvävnader, det vill säga med muskler, hud och bindväv.
Behandlingen sker genom att massören kombinerar massage- och muskeltöjningstekniker samt eventuellt även ger träningsinstruktioner.

Massagens historik

Massage är en gammal manuell behandlingsmetod där musklerna bearbetas mekaniskt med händerna. Massage i olika former förekommer i de flesta kulturer och härstammar bland annat från Kina, Indien, det gamla Grekland och Romarriket.
I Egypten användes massage 3.000 år f.Kr. liksom i sumerriket, bortemot 4.000 år f.Kr. Massageliknande tekniker omnämns för första gången i Nei Ching, som är världens äldsta medicinska verk, skrivet år 2598 f.Kr.
I Grekland utarbetade Hippokrates, läkekonstens fader, (400 år f.Kr.), regler för hur massagen skulle tillämpas.

Per-Henrik Ling (1776 - 1839)

Per-Henrik Ling (1776-1839) startade i början på 1800-talet massagens utveckling och användning i det svenska samhället.  Inom Lings sjukgymnastik intog massagen en dominerande plats då Ling menade att man kunde behandla de flesta organ i kroppen med massage (lungor, hjärta, mage, tarmar med mera) och inte bara vid besvär i rörelseapparaten.